Tlf: 4131 8199 | Email: ida@koebenhavnskropsterapeut.dk
 • Koebenhavnskropsterapeut Kvinde Med Haender Paa Mave Ind I Maven
 • Koebenhavnskropsterapeut Mand Med Albue Under Skulderblad
 • Koebenhavnskropsterapeut Mand Finger Paa Skulderblad Med Arm I Bevaegelse
 • Koebenhavnskropsterapeut Mand Med Albue Paa Laenden Og Haand Paa Firkantet Laendemuskel

Kropsterapi med terapeutisk samtale

Kropsterapi med terapeutisk samtale er for dig, der ønsker at finde et bedre (selv) værd.

Det er for dig der vil leve indefra og ud, mærke glæde og livsglæde.

Dette indlæg handler om kropsterapi og hvor stærk og effektivt et redskab det er, når det bliver kombineret med den terapeutiske samtale. En samtale der kan være afgørende for, at du opnår mere i en behandling med kropsterapi. Kort sagt du kommer længere på din vej ud af de spændingsmønstre, der er en del af din måde at være tilstede på. Det kan være spændingsmønstre der er ubevidste eller synlige for dit bevidste jeg.

KROPSTERAPI MED TERAPEUTISKE SAMTALE!

Jeg kombinerer kropsterapi med samtale når klienten har behov for det. Det kan være klientens eget behov for at få sat ord på. Det kan være at klienten har brug for at døren ind til det svære skal åbnes langsomt for at kunne være med og i det svære. Her kan samtalen være yderst vigtig. Eller det kan være, at jeg skønner, det vil være en god kombination. Vi tager så en dialog omkring, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for processen. Det kan også være klienten har nogle direkte mål for hvad der skal arbejdes med.

KROPSTERAPI! DET FØRSTE LILLE SKRIDT

Kropsterapi er det første lille skridt. Et lille skridt der for mange er vejen til en stor ændring . Du kan måske mærke, at noget andet, noget nyt skal ske. Det kan der være mange grunde til. Ofte er det grunde som muskelspændinger, stress, smerter i kroppen, generel tristhed, alt for mange tanker (tankemylder) angst eller depression.

Måske er du træt af KAMPEN mod dine begrænsninger.

Det kan være dine overbevisninger, der forhindrer dig i at finde ud af hvad du vil have, hvad netop dine behov er, mærke hvad du gerne vil putte ind i livet. Det kan være frygten for at blive afvist eller miste noget. Følelser der er grundlagt på tidlige erfaringer. Følelser som kan være defineret ud fra, hvad du tror andre forventer du bør og skal.

Det vi tager med os op gennem livet er baseret og grundlagt af de erfaringer vi har gjort os i den tidlige opvækst. Disse erfaringer er blandt andet sammensat af overbevisninger, forhindringer, fortolkninger, oplevelser i relationer, forventninger og frygt. Det er erfaringer der er lagret i vores underbevidsthed og former os til den vi er, og det vi gør. De erfaringer vi har gjort os har i høj grad betydning for, hvordan vi har det med os selv og vores tilknytningsevne til at indgå i relation med andre mennesker.

OVERBEVISNINGER:

 • Overbevisninger er det, du tror på er sandt. En positiv overbevisning er troen på at du kan opnå et bestemt mål. En negativ overbevisning er det modsatte. Så det handler meget om, hvordan du tænker om dig selv. Disse tanker er baseret på dine levede erfaringer og hvad du har tillært og tilegnet dig af erfaringer om dit eget værd i din opvækst.

FORHINDRINGER:

 • Forhindringer er en del af dit liv. Men du møder endnu flere af dem, hvis du fjerner blikket fra målet.

FORVENTNINGER:

 • Husk at du får hvad du forventer, ikke hvad du fortjener.

UNDERBEVIDSTHED:

 • Det er din hjernes virkelige kraftstation. Underbevidstheden har kontrol over 90 pct af dine tanker, og det er den du skal lære at omprogrammere. Læring og aflæring er to sider af samme sag. Aflæring befrier os fra gamle tankemønstre og vaner, som forhindrer os i at forandre os og skabe positive ændringer i vores liv.

FRYGTEN FOR AFVISNING OG NEDERLAG:

 • De forfærdelige tvillinger. Disse former for frygt blev indlært i barndommen.

Der er rigtig mange årsager til at folk søger en kropsterapeut. Min erfaring som kropsterapeut er at 8 ud af 10 der søger mig ønsker at ændre noget i dem selv. Der er også mange der kontakter mig på baggrund af, de kender en der har fået meget ud af et forløb hos mig. Det er mennesker der oplever der er noget i dem selv der ikke er kontakt til, eller at det er svært at mærke sig selv. Det kan være at ændre et mønster der handler om, at tænke negativt om sig selv.

Måden at tænke på kan være baseret på, hvad du har fået indprentet i din opvækst. De indprentninger eller kodninger om hvem du skal være bliver dit fundament for med hvilke øjne du ser verden. Det bliver måden du møder verden på. Et menneskes selvforståelse afhænger af den måde det ser andre mennesker på.

VORES SELVFORSTÅELSE OM VERDEN OMKRING OS

Er den tidlige selvforståelse bygget på: Verden er utryg – Jeg kan ikke stole på at…….Jeg er aldrig rigtig god nok medmindre jeg gør/viser………  Osv.

Den tidlige selvforståelse baseret på negativ tænkning og oplevelser bliver senere til uhensigtsmæssige mønstre der forhindrer os i at være tilstede i livet, mærke hvad der er vigtigt for os. Stole på at være god nok som den jeg er. Stole på at alle følelser er rigtige. Stole på at andres menneskers følelser er rigtige. Det kan handle om at kunne anerkende sig selv og modparten.

JEG SAMTALER MED DIN KROP!

Er du klient hos mig, sætter vi sammen en proces i gang. Jeg arbejder med mine hænder. Mine hænder samler oplysninger op om tilstanden i kroppen. Jeg aflæser kroppens spændingsmønstre. Jeg taler med din krop med mine hænder og øjne. Jeg mærker hvor der er smerter. Hvor på kroppen der er modstand, hvor kroppen er spændt eller underspændt. Jeg observerer hvilke forsvarsmønstre du har med dig. Kropsterapi er baseret på at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Er der blokering et sted fortæller det mig, hvad der ellers skal behandles for at genskabe balance. At se og behandle personen som en helhed er altafgørende for, at de ændringer vi sammen skaber holder på den lange bane. Det er det jeg kalder at skifte spor. Det er her der sker varige ændringer for mange af mine klienter.

Læs mere om Krop og Psyke

ITALESÆTTELSE AF DET, SOM HAR BETYDNING.

Jeg kombinerer som regel altid kropsterapi med ord. Jeg sætter ord på, når det har betydning for processen. Det gør jeg, fordi det giver klienten en indsigt om mønstre, der fortæller noget om hvor klienten begrænser sig selv. Jeg guider med ord for at give en forståelse for, hvordan spændingsmønstre hænger sammen med gamle overbevisninger og de begrænsninger der ligger i det. Nogen gange er ord ikke nødvendige og så er der ingen ord. Det er udelukkende kroppen der taler. Der er kun sansninger, kropslige reaktioner og åndedræt. Det kommer helt an på situationen, hvor klienten er, og hvad der er brug for. Jeg kombinerer andre gange kropsterapi med terapeutisk samtale. Det sker altid efter aftale med klienten. Læs i øverste afsnit hvordan det kommer i stand.

Prøv fx denne øvelse:

 • Kig grundigt på din krop.
Kropsterapi med terapeutisk samtale
Slip dine byrder!
 • Er din brystkasse åben eller lukket?
 • Bærer du din venstre og højre side ens?
 • Falder du sammen i maven?
 • Lukker du af omkring dit mellemgulv?
 • Runder du i ryggen?

Din kropsholdning afspejler ret godt, hvordan du har det med dig selv og dine omgivelser.

FRYGT FOR AFVISNING OG NEDERLAG!

Jeg oplever mange der er styret af frygt for både det ene og det andet. Frygten for nederlag og frygten for afvisning er 2 overbevisninger jeg møder ofte. Frygten for nederlag former vi oftest ved, at vi i en tidlig alder udsættes for destruktiv kritik, hvilket har betydning for at vi tænker negativt om os selv. Og vi udvikler negative vaner.

Frygten for afvisning er ofte skabt i barndommen, hvis vi bliver udsat for betinget kærlighed. Det betyder, vi udvikler en antagelse om: “For at blive elsket, må jeg være sådan, som andre ønsker, jeg skal være” For andre bliver det til ” For at blive elsket, må jeg gøre det andre ønsker og forventer af mig”

KROPPEN HUSKER!

Vi tolker og mærker vores værd i forhold til hvad vi bliver anerkendt på. Barnet husker hvornår far og mor, synes at vi er sød, nem og god. Den tolkning tager vi med os, den bliver lagret i vores underbevidsthed. Vores mønstre bliver formet af den programmering der er printet i underbevidstheden. Får vi programmeringen fjernet ved at give slip på det kroppen husker, ved du, at du fortjener at blive elsket uden betingelser og den altædende frygt for afvisning og svigt forsvinder.

Det er ikke sunde tanker at have en overbevisning om, kun at være elsket for det man gør – og ikke for den man er. Det at mange siger, at de ikke kan mærke sig selv kan være fordi, at det er tillært at lytte mest til stemmen der siger “du skal, kan og bør sørge for alt, fare rundt og ordne, fixe for andre.

Jeg har erfaret og det er tydeligt for mig i det kropsterapeutiske arbejde, at “frygten for afvisning og at blive svigtet” er en meget vigtig grund til at mennesker udvikler nærmest kroniske spændinger og smerter i bevægeapparatet.

EN KLIENT UDTRYKKER SIN ERFARING SÅDAN HER:

En klient udtrykte det sådan” Jeg oplever og mærker en dyb smerte indeni, som siger jeg ikke må tage opmærksomhed” ” Jeg har igennem min opvækst altid måtte og skulle sørge for at andre havde det godt, så de ikke var kede af det” 

Klienten oplever med den åbenbaring, at det var dengang, at det var et livsvilkår for barnet ikke at måtte fylde og tage opmærksomhed. Hun oplever en medfølelse for sit eget “indre barn” og at det er barnets følelser der skal anerkendes og accepteres. Klienten føler og mærker den indsigt som en stor lettelse i hele kroppen.

Glade klienter

 • Jeg var netop blevet sygemeldt med alvorlig stress. I flere år har jeg haft muskelspændinger, ondt i hovedet, i ryggen, nakken og i armene. På det sidste udviklede det sig til vægttab, søvnløshed, koncentrationbesvær og ondt i tænderne.
  Efter flere behandlinger hos dig, fik jeg troen tilbage på, at det ikke behøver at være sådan. Jeg har det så meget bedre i dag. Jeg synes jeg har opdaget mig selv på helt ny måde. Mine muskelspændinger og min hovedpine, kæbespændingerne som gav mig ondt i tænderne er næsten væk. Du har givet mig nogle værktøjer med som jeg dagligt bruger.

  Kirsten, Filialchef

 • Tusind tak for hvad du har gjort for mig! Jeg kan mærke en ekstrem forskel i hvordan min krop har det. Jeg føler jeg kan mærke mig selv, på en måde jeg ikke i lang tid har kunne føle, uden frygt og tungt forsvar.

  Rasmus 30 år.

 • Meget dygtig ingen tvivl om at Ida har erfaring og ved hvad hun gør, men det der adskiller Ida fra andre jeg har været i behandling hos, er at jeg føler at Ida er i sit rette element, det er ikke bare en uddannelse der ligger bag, hun er som født til det, med intuition og ægte indlevelse. Hvis det ikke var så misforstået et ord ville jeg bruge ordet Healer på den bedste måde.

  Per Hector

 • At blive behandlet af dig er en rejse for mig indeni. Når du gennemgår min krop, bevæger jeg mig i fortid og nutid. Jeg oplever dele af min livshistorie. Jeg bliver ikke dybt ked af det, jeg oplever mere, at det er en god fornemmelse og gør mig glad, at jeg der i dit rum kan give mig egen omsorg. Der sker så meget med mig på briksen, som tager mig videre ud af en vej, jeg har lyst til at udforske nærmere. Det er en blid form for terapi, som er svær for mig at sætte ord på. Kun at det opleves så rigtigt for mig, og jeg ser frem til hver tid hos dig.

  Knus fra Lotte

 • Min oplevelse er, at Ida er en fantastisk behandler. Hun er lyttende, omsorgsfuld og viis. Hun kan både være blid – og samtidig være god til at tage fat, og finde ind til de steder, der virkelig rykker og giver en forløsning. Jeg føler mig mødt og set og tryg i Idas hænder, og kan anbefale en behandling hos hende på det varmeste.

  Marianne Sørensen, 52 år, Nørrebro

 • Jeg er utrolig glad for de behandlinger jeg har fået hos Ida. Det gav et meget tiltrængt frirum hvor jeg kunne komme i kontakt med mig selv igen. Ida er meget professionel og empatisk og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. Jeg kan varmt anbefale behandlinger hos Københavns Kropsterapeut.

  Kim Roy

 • Ida har virkelig været et kæmpe hjælp for mig. Efter at fået kropsbehandlinger fra Ida kan jeg tydeligt se og mærke hvordan krop og sind hænger sammen. Behandlingerne har givet mig energi og glæde og evnen til at mærke/føler hvordan min krop har det. Tak for det Ida.! Det har også været en dejlig oplevelse at møde Ida- jeg følte mig meget velkommen til at skrive og ringe til tider og tale om tingene. En virkelig venlig og kærlig menneske!

  Laila Zeshan Anjum Janjua

 • Efter tre behandlinger har jeg en oplevelse af, at min angst er falmet betydeligt. Det giver rigtig god mening, at forsøge at få krop og hovede til at “tale” sammen og lære at mærke og tyde sin krop, og de tegn kroppen giver en.

  Karina Kannegaard, 40 år, Amager, København

 • PROFFESIONEL OG OMSORGSFULD KROPSAMTALETERAPI
  Kan varmt anbefale kropsterapi hos Ida 🙂
  Hun har været enormt omsorgfuld og professionelt og jeg har fra første møde følt mig hørt og forstået.
  Efter mit forløb hos Ida, har jeg lært at mærke bedre efter hvilke signaler min krop sender mig og komme mere ud af mit hovede og ned i kroppen.
  Tak for din medmenneskelighed og omsorgsfulde støtte! Jeg har hver eneste gang gået derfra mere rolig og glad end da jeg ankom.
  Jeg sender al god vind til dig fremover 🙂

  Louise 28 år

 • Jeg kan også kun varmt anbefale Ida. Hun er virkelig dygtig og man kan tydeligt mærke, at hun brænder for sit fag.

  Lea Petersen, Hillerød


Kontakt

Tlf: 4131 8199
Email: ida@koebenhavnskropsterapeut.dk

Følg mig

Klinik

Københavns Kropsterapeut
Kroghsgade 1, 3 sal TV
- Psykoterapeut
(gadedøren åbner ved tryk på 3.tv)
2100 København Ø

Administration

Københavns Kropsterapeut
Willemoesgade 87, 4. tv
2100 København Ø


×
Skriv
Ring
Menu

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk